Verschuivingen van mondiale verhoudingen

In de tweede presentatie sprak Haico Ebbers, Professor International Economics bij Nyenrode Business Universiteit met ‘Globalisering en China’ als specialiteit, over de verschuiving van mondiale verhoudingen en de rol van China. De gerenommeerde professor ging dieper in op vijf thema’s, variërend van handelsstromen, de economische transformatie van China, machtsverschuivingen, de groei van de mondiale middenklasse en investeringen in het buitenland.

 

Haico Ebbers: Chinese joint adventures

Een van de grootste failures die je als internationale organisatie in China kunt maken, is dat je vanuit het hoofdkantoor ‘te veel sturing wilt geven’ vertelde Ebbers. Het opbouwen van een nieuwe entiteit in China is allesbehalve eenvoudig (onder meer door cultuurverschillen) en vindt lokaal plaats. Hij spreekt daarom liever van joint adventures in plaats van joint ventures.

 

Chinese investeringen in het buitenland zijn volgens Ebbers erg ondoorzichtig. Zo is het niet duidelijk wie er achter bepaalde investeringen zit (staatsfondsen?) en vanuit welke strategie ze plaatsvinden. Is China gericht op een ‘Going Global Strategy’ en de creatie van ‘Global Champions’? Daarbij verwees Ebbers onder meer naar de forse investeringen door China in Piraeus (Griekenland), de snelst groeiende containerhaven ter wereld. Op dit moment lijkt het er op dat de aandacht verschuift van West-Europa naar regio’s zoals Centraal-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, aldus de professor.

 

‘Flexibilisering en adaptief vermogen noodzakelijk’
De aanwezige deelnemers gaf hij als belangrijkste boodschap mee dat ‘de snelheid van veranderingen niet te onderschatten is’, daarbij verwijzend naar de verschuiving van economische macht, de ontwikkeling van de middenklassen en de verandering van de handels- en investeringsstromen. ‘Flexibilisering en adaptief vermogen zijn noodzakelijk’ zei Ebbers, ‘een lage lonen-strategie’ wordt steeds moeilijker.

 

In het laatste deel startte Mark Harbers, VVD-lid in de Tweede Kamer, woordvoerder Financiën en regelmatig deelnemer aan handelsmissies, een discussie over de rol van de politiek in de Rotterdamse haven.

 

Overheid neemt steeds meer faciliterende rol aan
Harbers stelde dat de overheid vooral faciliterend moet optreden en verwacht dat overheden zich de komende jaren verder zullen terugtrekken. Dat betekent niet dat ondernemers er dan alleen voor staan, benadrukte Harbers.

 

Veel klachten van ondernemers hebben betrekking op wet- en regelgeving. Ondernemers verwijten de overheden ervan ‘alles dicht te reguleren’. Harbers gaf aan dat vraagstukken die ondernemers aan de overheid voorleggen heel concreet dienen te zijn, verwijzend naar deregulering. Harbers: "Vraag niet om deregulering, maar vraag om regels X, Y en Z op te heffen of te wijzigen."

 

‘Blijf investeren in personeel’

Een grotere rol voor de overheid ziet de politicus op het gebied van onderwijs. De aansluiting tussen opleiding en de werkvloer is nog steeds te groot. Ook worden er nog te veel mensen opgeleid voor beroepen die over tien jaar niet meer bestaan. Harbers pleit voor een onderwijssysteem dat ook gericht is op het ontwikkelen van flexibele medewerkers en ondernemerschap.

Ten slotte wees Harbers de ondernemers erop een actieve rol te (blijven) spelen in de ontwikkeling van eigen personeel. "Blijf investeren in uw eigen personeel, zodat zij mee kunnen gaan in de verandering die uw bedrijf de komende jaren gaat doormaken."