Dynamiek in de boardroom 24 april 2014

NL Evenementen Terugblik evenementen Dynamiek in de boardroom 24 april 2014

Hoe staat het met de wisselwerking tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur? Deze wisselwerking ziet er anders uit dan een tijd geleden. De RvC houdt nu intensiever toezicht en staat dichterbij de organisatie. Desalniettemin wijst onderzoek uit dat er nog wat te winnen is.

 

VNO-NCW Metropool Amsterdam en Grant Thornton organiseerden deze bijeenkomst voor eenieder die zich bezighoudt met toezicht houden of daarin is geïnteresseerd. Centrale thema’s tijdens deze sessie zijn de taken van de Raad van Commissarissen en de wijze van invulling van het commissariaat. Commissarissen vinden dat de RvC moet meebewegen met de organisatie. In de praktijk betekent dat méér betrokkenheid bij het opstellen en bepalen van doelstellingen en strategie.

 

Dit laatste blijkt uit het Grant Thornton commissarissenonderzoek, uitgevoerd door Aalt Klaassen en Herbert Rijken. Ook in 2013 hebben weer vele commissarissen een bijdrage geleverd aan de meningsvorming en het richting geven ten behoeve van de verdere professionalisering van het commissariaat. Tijdens deze bijeenkomst laten we niet alleen zien hoe commissarissen aankijken tegen hun vak, maar dagen we u ook uit mee te praten over onder meer de invulling van het commissariaat en de wisselwerking met de Raad van Bestuur.

 

Lees verder op de website van VNO-NCW West.