16 augustus 2013

Zwangerschapsuitkering zzp'ers onbelast

NL Nieuws Zwangerschapsuitkering zzp'ers onbelast

Staatssecretaris Weekers van Financiën beantwoordt vragen van Kamerleden over onterecht betaalde belasting door zwangere zzp'ers.

Een zzp'er die ten onrechte inkomstenbelasting heeft betaald over een zwangerschapsuitkering die zij van haar inkomensverzekeraar heeft ontvangen, kan gedurende het hele jaar 2013 nog een verzoek om ambtshalve vermindering bij de inspecteur van de Belastingdienst indienen over de jaren 2008 en volgende.


Niet belast voor loon- en inkomstenbelasting

Het gaat om zwangerschapsuitkeringen die een inkomensverzekeraar uitkeert op grond van een door de zzp'er afgesloten verzekering. Deze uitkeringen zijn op grond van de bestaande regelgeving niet belast voor de loon- en inkomstenbelasting. Voor zover relevant zijn alleen belast periodieke uitkeringen voor invaliditeit, ziekte of ongeval. De betreffende uitkeringen worden gedurende een beperkte periode uitgekeerd wegens zwangerschap en niet wegens invaliditeit, ziekte of ongeval. De uitkerende verzekeraars hebben dergelijke uitkeringen – voor zover bekend – ook niet als belast inkomen geduid. Het bevreemdt Weekers als adviseurs deze uitkeringen in aangiften van hun klanten als inkomen hebben opgegeven.


Handboek loonheffingen

Ook de Belastingdienst heeft het standpunt over deze onbelastbaarheid altijd meegedeeld aan belanghebbenden. Ook heeft de Belastingdienst in april 2010 een Handboek loonheffingen voor inkomensverzekeraars opgesteld, waarin is vastgelegd dat bij deze uitkeringen geen loonbelastingheffing aan de orde is, omdat de uitkeringen niet belast zijn voor de inkomstenbelasting.


Voorlichting

De staatssecretaris vindt het niet nodig om specifieke voorlichting te geven aan zzp'ers die een dergelijke zwangerschapsuitkering aanvragen. Wel neemt hij in de algemene voorlichting van de Belastingdienst en in de toelichting op de aangifte inkomstenbelasting een tekst op over de onbelastbaarheid van deze uitkeringen.