02 september 2013

Wijzigingen in premies werknemersverzekeringen door Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014

NL Nieuws Wijzigingen in premies werknemersverzekeringen door Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014

De premie WW en de premie WIA veranderen ingrijpend door invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa), ook bekend als de Modernisering Ziektewet. Deze wet moet het ziekteverzuim en de instroom van flexwerkers in de Wet WIA beperken. Dit meldt de Belastingdienst.

 

Per 1 januari 2014 gaan werkgevers via een nieuwe gedifferentieerde premie bijdragen aan ziektekosten van flexwerkers die in de Ziektewet of WIA komen. Dit heeft ook gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW en de WGA.

 

Daarnaast verandert per 1 januari 2014 de opbouw van de premie WW. De delen voor de kinderopvang, ZW en WGA komen te vervallen.

 

Wat deze veranderingen precies inhouden en voor welke werknemers deze gelden, is te lezen bij Gevolgen van de Modernisering Ziektewet voor de premies werknemersverzekeringen per 1 januari 2014.