20 december 2013

WGA- en ZW-premies 2014: beoordeel kritisch

NL Nieuws WGA- en ZW-premies 2014: beoordeel kritisch

Vanaf 18 december 2013 ontvangen werkgevers de beschikking voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor 2014 van de belastingdienst. "Wij adviseren u alle gegevens waarop de premieberekening voor uw onderneming is gebaseerd goed te controleren. Uit ervaring weten we dat hier regelmatig fouten in zitten", aldus John Boer, loonbelastingspecialist bij Grant Thornton.

 

Tot nu toe stelde de Belastingdienst alleen de gedifferentieerde premie WGA per onderneming vast, en dan alleen voor werkgevers die geen eigenrisicodrager waren voor de WGA. In 2014 moet iedere werkgever ook voor flexwerkers een gedifferentieerde premie betalen.

 

In 2014 wordt de gedifferentieerde premie WGA vervangen door een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), waarin – naast de oude WGA-premie – ook een WGA-flex- en een ZW-flex-deel is opgenomen. De belastingdienst moet alle nieuwe premiedelen ook in de premievaststelling betrekken. Bovendien moeten ook alle werkgever die voor de WGA eigenrisicodrager zijn voor 2014 een beschikking krijgen, omdat het niet mogelijk is om voor het WGA-flexdeel eigenrisicodrager te worden. Dat kan pas vanaf 2016. Dit alles zorgt ervoor dat de beschikkingen dit jaar wat later worden verstuurd.

 

Beoordeel de afgegeven beschikking kritisch!

"Meestal zitten er fouten in de sectorindeling, de aanmerking als grote of kleine werkgever, onjuiste berekeningen van de premielonen van de afgelopen jaren en de aan u toegerekende uitkeringen. Als u (een deel van de) activiteiten van een andere onderneming heeft overgenomen, wordt niet alleen het deel van de loonsom dat daarop betrekking heeft aan u toegerekend, maar ook een deel van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van die onderneming. Al deze factoren beïnvloeden de hoogte van de individuele premie en als die niet juist is, dan betaalt u dus teveel premie", licht John Boer toe.

 

Advies

"Vraag de belastingdienst om een specificatie van de aan u toegerekende uitkeringen in 2012 zodat u zelf kunt controleren of er wellicht ten onrechte uitkeringen aan (ex-)werknemers zijn meegenomen in de berekening. U kunt onder voorwaarden ook verzoeken om juist als kleine of grote werkgever aangemerkt te worden als uw loonsom fors is af- of toegenomen. Maak in ieder geval tijdig bezwaar als u twijfelt aan de juistheid van de gegevens, dat moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking", adviseert John Boer.