12 september 2013

Wettelijke regeling afgezonderde particuliere vermogens geëvalueerd

NL Nieuws Wettelijke regeling afgezonderde particuliere vermogens geëvalueerd

Het ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben de nieuwe wettelijke regeling voor afgezonderde particuliere vermogens (apv's) geëvalueerd. Staatssecretaris Weekers concludeert onder meer dat deze regeling positieve effecten heeft gehad voor de compliance van belastingplichtigen en voor de sinds de datum van invoering gerealiseerde opbrengst. Hij overweegt binnenkort met een wetsvoorstel te komen om knelpunten op te lossen.

 

De nieuwe regeling is op 1 januari 2010 ingevoerd. Staatssecretaris Weekers concludeert onder meer dat deze regeling positieve effecten heeft gehad voor de compliance van belastingplichtigen en voor de sinds de datum van invoering gerealiseerde opbrengst van ongeveer € 650 miljoen. Er zijn in beperkte mate nieuwe apv's bijgekomen.

 

Daarnaast hebben ontmantelingen van apv's plaatsgevonden. Ook heeft de Belastingdienst in een aantal gevallen vaststellingsovereenkomsten gesloten. Voorts wordt op het onderhavige terrein met het buitenland samengewerkt. Op dit moment lopen 12 fiscale procedures, veelal in hoger beroep bij gerechtshoven en in cassatie bij de Hoge Raad over de fiscale kwalificatie van oude structuren en nieuwe apv-zaken. In lagere instantie zijn wisselende successen behaald.

 

Om een oplossing te bieden voor een aantal knelpunten overweegt de Staatssecretaris van Financiën binnenkort met een wetsvoorstel te komen.