01 mei 2013

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2013

NL Nieuws Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2013

Per 1 juli aanstaande stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon.

 

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2013 (oude bedragen tussen haakjes):

  • € 1.477,80 per maand (€ 1469.40);
  • € 341,05  per week (€ 339,10);
  • € 68,21 per dag (€ 67.82).

Zie voor meer informatie Staatscourant 11355, van 1 mei 2013.