03 juli 2013

Wetsvoorstel wet pensioenaanvullingsregelingen niet onomstreden

NL Nieuws Wetsvoorstel wet pensioenaanvullingsregelingen niet onomstreden

De staatsecretaris van Financiën heeft op vrijdag 21 juni 2013 het wetsvoorstel Wet pensioenaanvullingsregelingen bij de Tweede Kamer ingediend. Volgens Grant Thornton is het de vraag of dit wetsvoorstel voor werknemers een zinvolle aanvulling gaat betekenen, dan wel een ‘dode letter in de wet’ gaat worden.

 

Pensioenexcedentregelingen
Kort gezegd houdt het wetsvoorstel in dat over het deel van het inkomen tot en met € 100.000 een brutouitkering van 1,75% van het inkomen per dienstjaar fiscaal gefacilieerd kan worden opgebouwd. Bovenop deze fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw kan een pensioengerechtigde vanuit zijn netto-inkomen aanvullend opbouwen, zonder aftrekmogelijkheid. Deze opbouw uit het netto-inkomen is beperkt tot opbouw van een netto-aanvulling die gelijkwaardig is aan de opbouw van een bruto-uitkering van 0,10% van het inkomen per jaar. Over het deel van het inkomen dat hoger is dan € 100.000, kan een opbouw van een netto-uitkering plaatsvinden die gelijkwaardig is aan de opbouw van een bruto-uitkering van 1,85% van het inkomen. De excedentregelingen hebben geen invloed op inkomensafhankelijke regelingen, omdat gespaard wordt uit het nettoloon.

 

Visie Grant Thornton
Volgens Edzo Boven (Pensioen Consultant bij Grant Thornton) zal de extra netto-aanvulling naar het zich nu laat aanzien alleen zinvol zijn voor inkomens boven € 100.000. De opbouwmogelijkheid binnen de netto aanvulling tot een inkomen van € 100.000 is dermate beperkt, dat de uitvoeringskosten voor aanbieders niet op zullen gaan wegen tegen de netto opbouw voor de werknemer. Boven: “Met de recente discussie inzake ‘woekerpolissen’ nog in ons achterhoofd, is het de verwachting dat pensioenaanbieders zich wel drie keer zullen bedenken alvorens zo een product aan te bieden”.
De netto-opbouw-mogelijkheid voor salarissen vanaf € 100.000 is ruimer, hoewel het ook hier de vraag zal zijn of aanbieders dit binnen hun pensioencontract wel aan wensen te bieden. Immers, het aantal deelnemers met een dergelijk salaris zal binnen een pensioencontract doorgaans vrij laag zijn en voor een verzekeraar wordt een dergelijk product pas lucratief als er veel deelnemers zijn.