19 december 2013

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid naar Tweede Kamer

NL Nieuws Wetsvoorstel Werk en Zekerheid naar Tweede Kamer

Op 29 november 2013 heeft minister Asscher het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangeboden in de Tweede Kamer. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en waar kunt u op letten?


Flexibele arbeidsrelaties
Werknemers, die met opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken, kunnen straks al na twee jaar een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Tevens  is een onderbreking van meer dan 6 maanden (in plaats van de huidige 3 maanden) nodig om de keten te doorbreken.


Bovenstaande regeling geldt pas als er op of na 1 juli 2014 een (opvolgende) arbeidsovereenkomst wordt gesloten uiterlijk zes maanden na de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst. Het nieuwe recht geldt tevens voor de tussenpoos die voorafgaat aan de arbeidsovereenkomst die na 1 juli 2014 is gesloten, maar niet voor eerdere tussenpozen. Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op 1 juli 2014 nog niet de periode van 24 maanden is gepasseerd, maar dit wel tijdens de duur van deze arbeidsovereenkomst gebeurt, dan blijft de oude wet van toepassing.


Tip!
Inventariseer  vóór 1 juli 2014 welke contracten aflopen en onder de nieuwe regeling niet meer kunnen worden verlengd.

 
Geen concurrentiebeding, proeftijd en aanzegtermijn
Contracten voor bepaalde tijd, die voor minder dan 6 maanden zijn gesloten, mogen geen proeftijd meer bevatten. Verder kan in een contract voor bepaalde tijd in principe geen concurrentiebeding meer worden opgenomen.


Beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet een maand voor het einde schriftelijk worden medegedeeld. Hierop staat de sanctie van schadevergoeding. Deze wijzing wordt met inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 juli 2014 direct van kracht.


Tip!

Inventariseer  voor welke contracten die na 1 juli 2014 eindigen u de aanzegtermijn van 1 maand in acht moet nemen.

 

Transitievergoeding
Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op een zogenaamde transitievergoeding . De huidige kantonrechtersformule zal losgelaten worden. De transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De regel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000.

 

Ontslag: UWV of kantonrechter?
Er komt  een vast voorgeschreven ontslagroute: ontslag om bedrijfseconomische reden gaat via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld.

 

WW
De maximale duur van de publiek betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao aanvullende afspraken maken.

Gaat de Tweede Kamer en Eerste Kamer akkoord, dan kan de versterkte rechtspositie van flexwerkers vanaf 1 juli 2014 ingaan en de hervorming van het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015.