17 juli 2014

Wetsvoorstel modernisering huwelijk: “Goed voor de echtelieden of goed voor de administrateur?”

NL Nieuws Wetsvoorstel modernisering huwelijk: “Goed voor de echtelieden of goed voor de administrateur?”

Door Katja Pagie estate planner en financial planner bij Grant Thornton

 

In een wetsvoorstel dat vorige week is ingediend bij de Tweede Kamer wordt gepleit om de huwelijkse voorwaarden te moderniseren. Deze wijziging in de wet moet ervoor zorgen dat bezittingen van vóór het huwelijk van de ene partner niet automatisch voor de helft overgaan naar de andere partner. “Op zich een goede ontwikkeling, echter moet er voor de langere termijn van het huwelijk wel de discipline van beide partners zijn om zaken goed vast te blijven leggen”, aldus Katja Pagie, estate planner bij Grant Thornton.

 
Erfenissen en giften blijven ook buiten het gemeenschappelijke huwelijksvermogen. Katja Pagie: “De inhoud van het wetsvoorstel klinkt eerlijk en vanzelfsprekend. Maar is er voldoende stilgestaan bij de administratieplicht die door dit nieuwe voorstel ontstaat? Naast alle al bestaande administratieregels binnen het huwelijksvermogensrecht, is dit weer een extra administratieplicht voor de gehuwden. Mensen die willen trouwen moeten heel goed bedenken of ze alleen met hun partner trouwen of dat ze ook gelijk een ‘huwelijk’ aangaan met hun administrateur.”


Scenario’s
Katja Pagie: “Stel partner X heeft voor het huwelijk een huis tot zijn bezit. Deze waarde blijft van X, ook bij scheiding. Maar wat gebeurt er wanneer X, samen met zijn partner Y, besluit dit huis te verkopen en ze samen een nieuw huis kopen? Valt de waarde van dit nieuwe huis dan wel onder de gezamenlijke bezittingen? Of wat gebeurt er als iemand geld uitleent aan de partner voor een succesvolle investering?  Dit soort scenario’s vergen veel aandacht voor een goede administratie met betrekking tot de ‘eigen’ en ‘gezamenlijke’ financiële middelen. Onze vraag is of hier vóór het indienen van het wetsvoorstel voldoende over is nagedacht.”