05 februari 2014

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden

NL Nieuws Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden

Er komt een regeling voor mensen die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis waarvoor ze met eigen geld aansprakelijk zijn. Zij kunnen straks naar de kantonrechter stappen om geheel of gedeeltelijk ontheffing te vragen. Wordt volledige ontheffing verleend, dan hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog met eigen vermogen moet betalen.

 

Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) woensdag naar adviesorganen heeft gestuurd. Voorwaarde om de erfgenamen tegemoet te komen is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Teeven had zijn plan al eerder aangekondigd.

 

De huidige wet leidt tot problemen als mensen een erfenis 'zuiver' aanvaarden. Dat houdt in dat zij alle goederen en schulden uit de erfenis verkrijgen. Blijkt in zo'n geval sprake van een onbekende schuld die niet uit de erfenis kan worden betaald, dan moet de erfgenaam die met eigen geld betalen.

Teeven vindt het redelijk om erfgenamen te beschermen tegen onverwachte schulden als hen niets te verwijten valt.