19 juni 2013

Wetsvoorstel aanpassing Witteveenkader aangevuld met spaarfaciliteit

NL Nieuws Wetsvoorstel aanpassing Witteveenkader aangevuld met spaarfaciliteit

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft het voorontwerp van de nota van wijziging inzake het Wetsvoorstel wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen, naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat het kabinet het voorstel overneemt om het wetsvoorstel aan te vullen met een spaarfaciliteit.

In het sociaal akkoord hebben sociale partners aangegeven in overleg met het kabinet een alternatief of aanvulling te willen zoeken voor de aanpassing van het Witteveenkader zoals in het regeerakkoord is vastgelegd. De sociale partners hebben de wens het Witteveenkader in het onderhavige wetsvoorstel aan te vullen met een spaarfaciliteit met ingang van 1 januari 2015, waardoor in totaal een opbouw kan worden gerealiseerd die gelijkwaardig is aan een bruto-opbouw van 1,85%. Het kabinet heeft dit voorstel overgenomen.


Het voorstel houdt kort gezegd in dat bij een inkomen van ten hoogste € 100.000 geldt dat voor een bruto-uitkering van 1,75% van het inkomen per dienstjaar gespaard kan worden binnen het Witteveenkader en dat daarnaast een netto-aanvulling mogelijk wordt die gelijkwaardig is aan de opbouw van een bruto-uitkering van 0,10% van het inkomen per jaar.

Bij een inkomen van meer dan € 100.000 kan op grond van dit voorstel een opbouw van een netto-uitkering plaatsvinden die gelijkwaardig is aan de opbouw van een bruto-uitkering van 1,85% van het inkomen.


De excedentregelingen hebben geen invloed op inkomensafhankelijk regelingen. Er wordt immers gespaard uit het nettoloon. De inleg in de spaarregeling heeft derhalve geen invloed op het voor inkomensafhankelijke regelingen relevante inkomen.


De onderhavige nota van wijziging geeft invulling aan het voorstel het Witteveenkader in het onderhavige wetsvoorstel aan te vullen met deze excedentregelingen (bestaande uit pensioenexcedentregelingen en lijfrente-excedentregelingen).