28 mei 2013

Wet uniformering loonbegrip wordt eerder geëvalueerd

NL Nieuws Wet uniformering loonbegrip wordt eerder geëvalueerd

Staatssecretaris Weekers (Financiën) komt voor 21 juni 2013 met een evaluatie van de koopkrachteffecten van de Wet uniformering loonbegrip (Wul). Dat is zijn reactie op de bezorgdheid in de Kamer over de inkomensgevolgen van de wet.

Met de Wet uniformering loonbegrip, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, is het loonstrookje eenvoudiger geworden. Maar de wet heeft ook inkomenseffecten. ‘Elke vereenvoudiging leidt ertoe dat bepaalde mensen erop vooruitgaan, terwijl andere mensen erop achteruitgaan,' zegt Weekers. Maar inmiddels lijkt het inkomen van bijvoorbeeld gepensioneerden, directeuren-grootaandeelhouders, militairen en Wajongers door de invoering van de Wul sterker teruggelopen dan tevoren werd verwacht. SP'er Bashir herinnert eraan dat zijn partij tegen de wet heeft gestemd, juist vanwege de onduidelijke koopkrachtgevolgen. De wet is ondoordacht en onverantwoord, concludeert Klein (50PLUS).


De wet wordt eerder geëvalueerd

Kamerleden Neppérus (VVD) en Van Vliet (PVV) hadden vanwege de onduidelijkheid over de koopkrachteffecten al eerder aangedrongen op een evaluatie van de wet na een jaar. In reactie op de onrust in de Kamer zegt de staatssecretaris toe, de evaluatie al vóór 21 juni 2013 naar de Kamer te sturen. Als de Kamer er dan snel over debatteert, kan in augustus worden besloten of compensatie nodig is voor groepen die er ‘disproportioneel' op achteruitgaan, aldus Weekers. Hij wijst er wel op dat daar geen geld voor klaarligt.


De inkomenseffecten voor sommige groepen zijn groot

De Wul was bedoeld als vereenvoudiging, maar het werd een belastingwet die als een dief in de nacht heeft toegeslagen, vindt PvdA'er Groot. Maar volgens Omtzigt (CDA) zijn de inkomenseffecten ook het gevolg van andere maatregelen. Met Koolmees (D66) vindt hij dat er onvoldoende is gelet op de gevolgen van de verschillende maatregelen van de afgelopen twee jaar. Het gaat om een totaalpakket, zegt Weekers. Een aantal voor de koopkracht gunstige maatregelen is al in 2012 getroffen. Daardoor lijkt de inkomensachteruitgang nu groter. Het uiteindelijke koopkrachteffect zal bovendien pas blijken bij het invullen van het belastingbiljet over 2013, voegt hij toe.


De voorlichting over de wet was niet optimaal

Een volle mailbox met boze berichten. Volgens Groot is dat mede het gevolg van tekortschietende communicatie rond de Wul. Ook Koolmees hekelt de gebrekkige voorlichting over de inkomensgevolgen van de verschillende maatregelen die het kabinet treft. De Belastingdienst heeft zijn voorlichting vooral gericht op werkgevers en salarisadministrateurs, antwoordt Weekers. Het UWV en de Sociale Verzekeringsbank hebben volgens hem informatie over de Wul op hun website gezet.

De Tweede Kamer stemt op 4 juni over de moties die bij het debat zijn ingediend.