02 mei 2013

Wet MoMi in werking per 1 juni 2013

NL Nieuws Wet MoMi in werking per 1 juni 2013

Op 1 juni 2013 treedt de zogenoemde Wet MoMi (Wet modern migratiebeleid) in werking. De IND heeft de afgelopen week werkgevers, die bij hen bekend zijn, aangeschreven in verband met hun status onder de nieuwe MoMi wetgeving.

 

De procedure voor de verkrijging van vergunningen voor kennismigranten wordt enerzijds vereenvoudigd, maar de werkgever die de status van Erkend Referent krijgt, zal zich secuur aan de regels moeten houden ter voorkoming van hoge boetes. Werkgevers die reeds de kennismigrantenwerkgever status hadden worden in het algemeen automatisch ‘omgeklapt’ en worden Erkend Referent.

 

Wij raden aan om na te gaan of uw status correct is opgenomen bij de IND. Twijfelt u over uw status of heeft u behoefte aan verdere toelichting, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met één van onze HR Services specialisten.