18 maart 2013

Wet modern migratiebeleid treedt op 1 juni 2013 in werking

NL Nieuws Wet modern migratiebeleid treedt op 1 juni 2013 in werking

De Wet modern migratiebeleid wordt met ingang van 1 juni aanstaande ingevoerd. Dat heeft staatssecretaris Teeven in zijn brief aan de Tweede Kamer gemeld. De Wet nationale visa (ook wel MVV-wet genoemd) wordt tegelijkertijd ingevoerd. De Wet modern migratiebeleid kan in werking treden nu INDiGO, het nieuwe informatiesysteem van de IND, functioneert en de uitvoering van de wet adequaat kan ondersteunen.

 

Vanaf de invoering van de wet zullen de meeste migranten over een referent in Nederland moeten beschikken. Referenten en migranten hebben wettelijke verplichtingen op grond van de Wet modern migratiebeleid. Het gaat onder andere om de verplichting om juiste inlichtingen aan de overheid te verstrekken en om een administratie bij te houden. Behalve verplichtingen maakt de wet het ook mogelijk dat referenten voortaan een verblijfsaanvraag voor de migrant kunnen indienen.

 

Een groot voordeel van deze wet is dat de aanvraagprocedure om tot Nederland te worden toegelaten (de machtiging tot voorlopig verblijf) en de aanvraagprocedure om voor langere tijd in Nederland te mogen verblijven (de verblijfsvergunning) tot één procedure worden samengevoegd. Hierdoor hoeven migranten of hun referent nog maar één aanvraag in te dienen.

 

Lees verder