21 mei 2013

Werkzaamheden hockeytrainer vormen winst uit onderneming

NL Nieuws Werkzaamheden hockeytrainer vormen winst uit onderneming

Hof Arnhem - Leeuwarden heeft geoordeeld dat de voordelen uit de werkzaamheden van een hockeytrainer op het gebied van marketing, advies, training en coaching alle tezamen zijn aan te merken als winst uit onderneming. Volgens het hof loopt de trainer namelijk ondernemersrisico.

 

Betrokkene geeft training, coaching en marketingadviezen op het gebied van hockey. Met betrekking tot deze werkzaamheden heeft de inspecteur voor het jaar 2010 een VAR-WUO afgegeven. In 2011 werkt de hockeytrainer onder andere als hoofdtrainer van het eerste herenteam van een vereniging. Tussen de trainer en de club is een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen. Voor het jaar 2011 geeft de inspecteur een VAR-loon af. Volgens hem liggen de werkzaamheden op het gebied van marketing en advies niet in het verlengde van de werkzaamheden training en coaching en moeten ze daarom afzonderlijk worden beoordeeld. De arbeidsrelatie met de vereniging moet dan worden gekwalificeerd als een (fictieve) dienstbetrekking. De trainer is het daar niet mee eens. Hij vindt dat de werkzaamheden als één geheel moeten worden beschouwd en dat de inspecteur ook voor 2011 een VAR-WUO moet afgegeven. Rechtbank Arnhem oordeelt dat de trainer en de vereniging uitdrukkelijk hebben beoogd om een overeenkomst van opdracht te sluiten en geen arbeidsovereenkomst. Volgens de rechtbank is hieraan ook feitelijk uitvoering gegeven door partijen. De rechtbank draagt de inspecteur op om een VAR-WUO af te geven.

 

Hof Arnhem - Leeuwarden oordeelt dat de trainer met zijn werkzaamheden ondernemersrisico heeft gelopen. Volgens het hof heeft hij namelijk onder andere een debiteurenrisico gelopen. Verder loopt hij ook het risico dat hij bij onvoldoende resultaat van de door hem getrainde teams of individuele sporters opdrachten zou kwijtraken. De werkzaamheden marketing, training en coaching vormen daarom een onderneming. Het hof merkt tenslotte nog op dat de rechtbank – bij gegrondbevinding van een beroep tegen een VAR – zelf in de zaak dient te voorzien. Het hof merkt de voordelen uit de werkzaamheden van de hockeytrainer op het gebied van marketing, advies, training en coaching alle tezamen aan als winst uit onderneming.