23 oktober 2013

Werkplezier & integere gedragingen. Een natuurlijke symbiose

NL Nieuws Werkplezier & integere gedragingen. Een natuurlijke symbiose

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, zijn eerder bereid beschermend te handelen ten aanzien van hun organisatie. Onwenselijk gedrag, interne fraude en diefstal worden eerder gesignaleerd, voorkomen en effectiever gehandhaafd. Dat blijkt uit een studie van Grant Thornton en Intomart GfK. De vraag is aan welke ‘knoppen’ een werkgever kan draaien om het werkplezier binnen de organisatie te waarborgen of te verbeteren?

 

Door Nicole J. den Hartigh EMIA RO CGBL CPI

 

Tussen werkplezier en integriteit is sprake van een natuurlijke symbiose. Het zijn namelijk twee verschillende onderwerpen waarbij de één voordeel kan hebben uit het ander, een wisselwerking. Integriteit is het handelen in overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde waarden en normen in het algemeen en met de specifieke waarden en normen die gelden in een organisatie. De definitie impliceert dat integer gedrag mede afhankelijk is van culturele verschillen die kunnen bestaan tussen landen en organisaties. Het begrip integriteit komt doorgaans ter sprake in een kaderstellende sfeer, of wanneer er sprake is of lijkt te zijn van een inbreuk. De mens kan integriteit namelijk ook schenden, bijvoorbeeld door fraude te plegen of door geheime, zakelijke afspraken te lekken naar een journalist. Integriteit heeft daardoor een wat ‘zure’ en negatieve klank gekregen.


Meer plezier, minder integriteitschendingen

Medewerkers die meer plezier hebben in hun werk plegen minder gauw integriteitschendingen. Zij zijn doorgaans meer beschermend jegens hun eigen organisatie dan werknemers die met tegenzin hun dagelijks brood verdienen. Het weten wat werkplezier in uw organisatie in positieve zin kan beïnvloeden, is daarmee bruikbare informatie in het licht van integriteitmanagement.

 

Wat kenmerkt een integere organisatie?

Integriteit kan DE kritische succesfactor zijn voor organisaties, mits dit thema op positieve wijze wordt beleefd en uitgedragen. Maar wat kenmerkt een integere organisatie? Een integere organisatie is een plek waar de inzet van het handelen zuiver is. Waar niet wordt gesjoemeld met inkoop of aanbesteding.

Waar collega’s niet worden getreiterd. En waar bestuurders zich niet laten fêteren of miljoenen vergokken met derivaten. Daar waar medewerkers contant geld van de baas of bedrijfsmiddelen niet in eigen zak steken. Waar een bestuurder geen handtekeningen vervalst, puur voor eigen gewin. Of op

illegale wijze zijn pensioen verhoogt. Een organisatie waar A, B, C en X, Y, Z nog gewoon letters van het alfabet zijn, in plaats van dubieuze grondtransacties. Waar de Raad van Commissarissen daadwerkelijk toezicht uitoefent en doorpakt als dit soort kwesties aan de orde zijn. Daar waar geen

financiële problemen zijn door wanbeleid. En waar transparantie geen holle frase is.

 

Lees verder over de relatie tussen werkplezier en integer gedrag