08 oktober 2013

Werkgevers krijgen gedeeltelijke teruggaaf basispremie

NL Nieuws Werkgevers krijgen gedeeltelijke teruggaaf basispremie

In verband met een voorgenomen lastenverlichting voor werkgevers nog over het jaar 2013 is in het Belastingplan 2013 voorgesteld aan de werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf te verstrekken van de basispremie Aof ter compensatie voor de inhaalpremie bij de sectorfondsen. Dit leidt tot een eenmalige teruggaaf van 28,82 procent van het premiebedrag dat is aangegeven over de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013. Deze maatregel levert voor werkgevers een eenmalige lastenverlichting op van € 1,3 miljard.

 

Werkgever hoeft er niets voor te doen
Hoewel voor deze teruggaaf dezelfde regels gelden als voor de gebruikelijke heffing en afdracht van deze premie, is uit oogpunt van een efficiënte uitvoering geregeld dat werkgevers hiervoor geen speciale actie hoeven te ondernemen en dus ook niets in hun loonaangifte te verwerken.

 

U krijgt een beschikking
De teruggaaf wordt door de inspecteur bij beschikking vastgesteld en uitbetaald. Het is een voor bezwaar vatbare beschikking. De Belastingdienst zal, nadat de regeling in werking is getreden, de beschikkingen zelf vaststellen, verzenden en tot uitbetaling overgaan.

 

Hoe wordt de teruggaaf berekent?
Voor het vaststellen van de teruggaaf gebruikt de belastingdienst de gegevens die uit de loonaangiften beschikbaar zijn, waarbij rekening gehouden wordt met aanvullingen met als peildatum 30 september 2013. Voor werkgevers die aangifte doen over tijdvakken die niet samenvallen met de genoemde periode wordt de teruggaaf herleid.

 

Uiterlijk 31 januari 2014
Werkgevers kunnen deze teruggaaf uiterlijk 31 januari 2014 tegemoet zien. Een teruggaaf kan eventueel worden verrekend met openstaande schulden van de betreffende werkgever bij de Belastingdienst.

 

John Boer van Grant Thornton:

“Niet alle werkgevers zullen met de teruggaaf de bloemetjes eens flink kunnen buitenzetten, maar alle kleine beetje helpen in deze barre tijden. Het is in ieder geval positief dat de Belastingdienst zelf de teruggaaf regelt en de werkgever er dus geen ingewikkelde verzoeken voor hoeft te doen. Makkelijker kunnen ze het niet maken in dit geval!”