11 maart 2014

Werkgevers en bonden verlengen cao-bouw

NL Nieuws Werkgevers en bonden verlengen cao-bouw

CNV Vakmensen en FNV Bouw hebben maandag een cao afgesloten met werkgeversorganisaties in de bouw. De cao heeft een looptijd tot 1 januari 2015. Over naleving van de cao hebben partijen expliciete afspraken gemaakt, aldus de bonden.

 

Afgesproken is de cao van 2013 ongewijzigd te verlengen. ‘De cao kan dan snel algemeen verbindend verklaard worden. Daarmee is hij van toepassing voor alle werkgevers in de bouwnijverheid', aldus de vakbonden. Ingrijpende verslechteringsvoorstellen van de werkgevers zijn daarmee van tafel, stellen de werknemersorganisaties.

 

Een algemeen verbindend verklaring maakt een goede naleving van de cao mogelijk. ‘Schijnconstructies en onderbetaling kunnen effectief worden aangepakt. Het betekent dat mensen het loon krijgen waar ze recht op hebben en dat toeslagen en vergoedingen fatsoenlijk worden uitbetaald.'

 

FNV Bouw zegt dat naleving van de cao topprioriteit is. ‘We zien hoe dat speelt bij aanleg van grote snelwegen, bijvoorbeeld de A2 en de A4, waar mensen niet krijgen waar ze recht op hebben. En op héél veel andere bouwplaatsen. Daarom hebben we afgesproken dat bonden toegang hebben tot bouwplaatsen, om zo goed het gesprek met werknemers aan te kunnen gaan', aldus vakbondsbestuurder Mieke van Veldhuizen.

 

Bestuurder Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen: ‘We willen alles in het werk stellen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Arbeidsplaatsen van bouwvakkers worden op dit moment verdrongen door schijnzelfstandigheid en schimmige uitzendconstructies.' Met minister Lodewijk Asscher willen de bonden nieuwe, harde maatregelen afspreken om asociaal gedrag in de sector te bestrijden.