05 september 2013

Wel of geen eigenrisicodragerschap voor de ZW? Wat moet u regelen?

NL Nieuws Wel of geen eigenrisicodragerschap voor de ZW? Wat moet u regelen?

Door de modernisering ZW gaat u vanaf 1 januari 2014 via een nieuwe gedifferentieerde premie bijdragen aan uitkeringen vanuit de ZW aan flexwerkers. ZW-uitkeringen die vanaf 2012 aan flexwerkers zijn uitbetaald na het einde van hun dienstverband, worden vanaf 2014 doorbelast in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Wat moet u als werkgever regelen?


U heeft onlangs een lijst van het UWV gekregen met (ex-)werknemers die in 2012 een ZW-uitkering kregen. U kunt binnen 4 weken na ontvangst van deze lijst bij het UWV kopieën opvragen van de beslissingen over deze uitkeringen. Deze kopieën heeft u nodig om het financiële risico van het eigenrisicodragerschap voor de ZW in 2014 in te schatten. Als u besluit om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, moet u vóór 2 oktober 2013 bij de Belastingdienst een aanvraag indienen, ook als nog niet alle informatie van het UWV binnen is. Als u daarna op basis van de informatie van het UWV toch geen eigenrisicodrager wilt worden, kan de Belastingdienst de aanvraag opnieuw beoordelen. Stuur in dat geval vóór 1 december 2013 een brief naar de Belastingdienst.