28 augustus 2013

Weekers wacht HR-arrest over te laat betaalde heffingsrente af

NL Nieuws Weekers wacht HR-arrest over te laat betaalde heffingsrente af

Staatssecretaris Weekers van Financiën reageert nog niet inhoudelijk op het artikel ‘Fiscus moet rente over heffingsrente vergoeden' in het Financieele Dagblad van 3 juli 2013. Daarin wordt de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 27 juni 2013 aangehaald betreffende de verschuldigdheid van wettelijke rente over te vergoeden heffingsrente.

 

In deze zaak moest de eiseres twee jaar wachten op de heffingsrente waarop zij recht had. De rechter oordeelde dat de fiscus wettelijke rente moet betalen over de te laat betaalde heffingsrente. De Belastingdienst heeft naar aanleiding van deze uitspraak sprongcassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Om deze reden wacht Weekers eerst het arrest van de Hoge Raad af voordat hij ingaat op eventuele beleidsvoornemens en gevolgen voor de rijksbegroting.

 

In aanvulling hierop wijst de bewindsman erop dat per 1 januari 2013 de regeling van de belastingrente die van de heffingsrente heeft vervangen. De introductie van de belastingrente heeft tot gevolg dat de heffingsrente alleen nog geldt voor oude belastingjaren. Daarmee betreft de eventuele vergoeding van wettelijke rente over verschuldigde heffingsrente een situatie van voorbijgaande aard.