18 juli 2013

Weekers praat Tweede Kamer bij over uitvoering Wet WOZ

NL Nieuws Weekers praat Tweede Kamer bij over uitvoering Wet WOZ

Staatssecretaris Weekers van Financiën en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin zij ingaan op de uitvoering van de Wet WOZ door de gemeenten. Hieruit blijkt onder meer dat steeds meer gemeenten onder toezicht staan en dat het aantal bezwaren dat afkomstig is van ‘no cure no pay bureaus' flink stijgt.

Weekers en Plasterk delen mede dat de Waarderingskamer toezicht houdt op de uitvoering van de Wet WOZ door de gemeenten. Dit toezicht heeft een permanent en preventief karakter. Er is dit jaar sprake van een groter aantal gemeenten dat onder verscherpt toezicht staat. Het zijn er circa 70.

Verder vermelden ze dat er dit jaar tegen ongeveer 3% van de WOZ-beschikkingen bezwaar is gemaakt. Vorig jaar was dat 2,9%. Van de totale vastgestelde WOZ-waarde blijft na bezwaar en beroep 99,8% in stand.

Daarnaast constateren ze dat het aantal bezwaren dat afkomstig is van de ‘no cure no pay bureaus' die bezwaar maken namens belanghebbenden flink is toegenomen. In 2010 was nog maar 4% van de bezwaren van dergelijke dienstverleners afkomstig. Inmiddels is dat opgelopen naar ongeveer 20%. Deze bureaus innen bij een aanpassing van de WOZ-waarde de kostenvergoeding, als vergoeding voor hun werkzaamheden.

De bewindslieden vinden dat de vergoeding die een gemeente moet betalen nu nog aanzienlijk hoger is dan de daadwerkelijke kosten die gemaakt worden. De minister van Veiligheid en Justitie bekijkt of deze kosten in het Besluit proceskosten WOZ-zaken op een redelijker niveau gebracht kunnen worden.