09 september 2013

Weekers dient wetsvoorstel compartimenteringsreserve in

NL Nieuws Weekers dient wetsvoorstel compartimenteringsreserve in

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel compartimenteringsreserve ingediend. De wetswijziging die hierin wordt voorgesteld is door staatssecretaris Weekers van Financiën eerder al aangekondigd en werkt terug tot en met 14 juni 2013.

 

Op die datum wees de Hoge Raad een arrest over compartimentering van voordelen op aandelen die worden gerealiseerd terwijl er een sfeerovergang heeft plaatsgevonden als gevolg van een wetswijziging. De Hoge Raad besliste dat niet behoeft te worden gecompartimenteerd.

 

In dit wetsvoorstel wordt compartimentering bij sfeerovergang wettelijk vastgelegd. Het gaat dan zowel om de situatie van regelcompartimentering als die van feitencompartimentering. Indien een belastingplichtige aandelen houdt in een lichaam waarbij zich een sfeerovergang voordoet, dient de belastingplichtige een compartimenteringsreserve te vormen.

 

Hiermee wordt vastgesteld hoe hoog het bedrag is dat bij de belastingplichtige nog onder een andere sfeer valt. Het kan gaan om een belaste of een onbelaste compartimenteringsreserve. Een belaste compartimenteringsreserve wordt verminderd als een voordeel is toe te rekenen aan de belaste periode en daadwerkelijk is belast. Heffing over een eventueel restant vindt plaats op het tijdstip waarop de aandelen niet meer behoren tot het vermogen van de belastingplichtige. Onder omstandigheden kan de reserve worden doorgeschoven. In het wetsvoorstel is ook overgangsrecht opgenomen.