10 september 2014

Wat kan ik regelen in een levenstestament?

NL Nieuws Wat kan ik regelen in een levenstestament?

Door Leo Hunink partner bij Grant Thornton.

 

Ik heb gehoord dat het nuttig kan zijn om naast een gewoon testament ook een levenstestament op te stellen. Kunt u mij vertellen wat dat is en wanneer dat handig is?

 

Het levenstestament is een notariële akte waarin zaken worden vastgelegd voor het geval er een situatie ontstaat waardoor u - al dan niet tijdelijk - niet meer kan handelen. Uw 'gewone' testament heeft dan nog geen werking, omdat deze pas in werking treedt na uw overlijden. Het 'levenstestament' biedt wel uitkomst. Een belangrijk deel van het levenstestament bestaat uit een of meer volmachten. Daarnaast kunt u in het levenstestament diverse wensen opnemen en verzoeken, geboden en verboden en bijlagen opnemen (bijvoorbeeld overzichten van bankrekeningen, wachtwoorden en bewaarplaatsen).

 

Volmachten

U kunt in het levenstestament een algemene volmacht afgeven of meer specifieke volmachten. In deze volmacht(en) moet(en) helder staan Stuur uw vragen of wie waarvoor gevolmachtigd is en suggesties naar Postbus wanneer deze volmacht moet ingaan. Moet de volmacht ingaan als u wilsonbekwaam bent, dan moet u ook vastleggen wanneer hier sprake van is. Om kenbaar te maken dat er een gevolmachtigde is, moet het daarnaast

duidelijk zijn wie wanneer het levenstestament mag inzien.

 

Voorbeelden

Ondernemingsvermogen

Geef aan wie u mag vertegenwoordigen en in welke hoedanigheid? Bijvoorbeeld ondernemer, aandeelhouder of bestuurder.

 

Gevolmachtigde tot vermogen

Geef aan wie diverse financiële zaken mag behartigen, zoals betalingen en het beheren van de spaarrekeningen en effecten.

 

Onroerend goed

Leg vast wanneer onroerende goederen moeten worden verkocht. Bijvoorbeeld wanneer u in een verzorgingshuis bent opgenomen. Deze volmacht moet notarieel zijn afgegeven.

 

Medische handelingen

Benoem een vertegenwoordiger voor medische zaken. Geef ook aan waarom en wanneer u wel of niet behandeld wilt worden en/of welk bejaarden- of verpleeghuizen uw voorkeur hebben.

 

Levensbeëindiging

Geef aan in welke situatie u uw leven wilt laten beëindigen. Een arts beoordeelt echter zelf of hij/zij wil meewerken aan euthanasie.

 

Bewindvoerder

Wanneer u niet meer in staat bent uw wil te bepalen, dan kan de familie aan de kantonrechter verzoeken een bewindvoerder te benoemen om uw zaken te behartigen. In het levenstestament kunt u uw voorkeur aangeven. Wanneer duidelijk is wie u in welke situatie aangewezen wilt hebben, dan is de kans groot dat de kantonrechter uw wens volgt.

 

Afstemmen

Uiteraard kunt u ook veel andere zaken in het levenstestament regelen. Daarnaast is het van belang uw 'gewone' testament en het levenstestament goed op elkaar af te stemmen. U moet er bij een ongeluk of ziekte zelf voor zorgen dat het kenbaar wordt gemaakt aan de betrokken instanties dat u over een levenstestament beschikt. Een levenstestament wordt namelijk niet automatisch centraal geregistreerd.

 

Bron: De Boomkwekerij