27 mei 2014

Vrijwillig herwaarderen onder landbouwvrijstelling voorlopig goedgekeurd!

NL Nieuws Vrijwillig herwaarderen onder landbouwvrijstelling voorlopig goedgekeurd!

Door de werking van de landbouwvrijstelling zijn de waardeveranderingen van landbouwgronden, die in het eigen landbouwbedrijf worden gebruikt, vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting. De waardeverandering moet daarbij niet zijn ontstaan door de bedrijfsvoering of door bestemmingswijziging.

 

Over het vrijwillig herwaarderen lopen diverse proefprocedures met de Belastingdienst. Rechtbank Noord-Nederland heeft vorig jaar geoordeeld dat het waarderen van landbouwgronden op de waarde in het economisch verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik (WEVAB) niet geoorloofd is omdat het in strijd is met het realiteits-, realisatie- en eenvoudbeginsel.

 

In het hoger beroep tegen deze uitspraak is Hof Arnhem-Leeuwarden nu van mening dat goedkoopmansgebruik zich niet verzet tegen het vrijwillig waarderen op de WEVAB-waarde, indien de daardoor boekhoudkundig gerealiseerde opbrengsten volledig onder de reikwijdte van de landbouwvrijstelling vallen.

 

Conclusie en advies

Door de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden lijkt de weg te zijn geopend naar het vrijwillig herwaarderen van landbouwgronden onder de werking van de landbouwvrijstelling. Dit is met name interessant omdat de landbouwvrijstelling met enige regelmaat in de politiek ter discussie staat.

 

De race is echter nog niet gelopen want de Belastingdienst zal in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Pas na uitspraak van de Hoge Raad bestaat er echt zekerheid of het vrijwillig herwaarderen werkt.