09 september 2014

Vraag Subsidieregeling praktijkleren uiterlijk 15 september 2014 aan!

NL Nieuws Vraag Subsidieregeling praktijkleren uiterlijk 15 september 2014 aan!

Door Robert-Jan Brouwer belastingadviseur bij Grant Thornton.

 

Wellicht biedt uw bedrijf praktijkleerplaatsen en werkplaatsen voor studenten aan. Aan het begin van 2014 is de nieuwe Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden, mogelijk is deze regeling interessant voor u. 

Deze regeling heeft tot doel om werkgevers te stimuleren tot het aanbieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie vormt een tegemoetkoming voor een werkgever ten aanzien van de kosten die hij maakt voor het verzorgen van begeleiding. Het kan daarbij gaan om geboden begeleiding aan Vmbo leerlingen (leer- en werktraject), Mbo leerlingen (beroepsbegeleidende leerweg), Hbo studenten (indien opleiding duaal of deeltijd en een verplicht praktijkdeel), promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding. Bedrijven ontvangen daarbij subsidie naar verhouding van de periode waarin er begeleiding is verzorgd. 

Het is voor bedrijven mogelijk om in aanmerking te komen voor de subsidie indien aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. Zo moet het bedrijf onder meer kunnen worden aangemerkt als een erkend leerbedrijf, er dient te worden gewerkt op basis van een (praktijkleer) overeenkomst en daadwerkelijk begeleiding van de student plaats te vinden. Voor een overzicht van deze voorwaarden verwijzen wij naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De aanvraag voor deze subsidie kan achteraf plaatsvinden en dient gegevens over de werkgever, student, de door de student gevolgde opleiding en de periode van begeleiding te bevatten. Let wel uiterlijk op 15 september 2014 dient deze subsidie te zijn aangevraagd door middel van een digitaal aanvraagformulier. Uiteraard kunnen wij u assisteren bij het indienen van deze aanvraag.