09 april 2013

Voorwaarden voor verminderen pensioen in eigen beheer vastgesteld

NL Nieuws Voorwaarden voor verminderen pensioen in eigen beheer vastgesteld

Wilt u pensioen in eigen beheer verminderen? Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een besluit uitgebracht waarin de voorwaarden hiervoor zijn opgenomen zonder dat fiscale sancties worden ingeroepen.

 

Voorwaarden
Is de vermogenspositie van de pensioen-BV op de pensioeningangsdatum ontoereikend om de aangegane pensioenverplichtingen na te komen? Dan is eenmalig een vermindering van de pensioenaanspraken mogelijk zonder dat een fiscale sanctie optreedt. U moet wel kunnen aantonen dat u heeft voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • een dekkingsgraad van 75 procent of lager; 
  • het moet gaan om reële ondernemings- of beleggingsverliezen waardoor onderdekking is ontstaan. 

 

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 29 maart 2013 en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

 

Vragen?
Heeft u vragen over dit besluit of over de gevolgen voor uw situatie?