28 maart 2013

Voorwaarden voor verminderen pensioen in eigen beheer vastgesteld

NL Nieuws Voorwaarden voor verminderen pensioen in eigen beheer vastgesteld

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een besluit uitgebracht waarin de voorwaarden zijn opgenomen voor het verminderen van pensioenen in eigen beheer zonder dat sprake is van een prijsgeven.

 

Het besluit is gebaseerd op de delegatiebepaling van art. 19b lid 9 Wet LB 1964. In dit artikel is een uitzondering opgenomen voor de situatie dat de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam op de pensioeningangsdatum ontoereikend is om de aangegane pensioenverplichtingen na te komen. In die situatie is eenmalig een vermindering van de pensioenaanspraken mogelijk zonder dat de fiscale sanctie van art. 19b lid 1 Wet LB 1964 optreedt.

 

De belanghebbende moet overtuigend aantonen dat voldaan is aan de voorwaarden. Tot de voorwaarden behoort een dekkingsgraad van 75% of lager. Verder moet het gaan om reële ondernemings- of beleggingsverliezen waardoor onderdekking is ontstaan.  Dit besluit treedt in werking op 29 maart 2013 en werkt terug tot en met 1 januari 2013.