27 maart 2013

Voorkom aansprakelijkheid bij erfenis met onverwachte schulden

NL Nieuws Voorkom aansprakelijkheid bij erfenis met onverwachte schulden

Een erfenis krijgen klinkt meestal goed, maar wat als deze bestaat uit onverwachte schulden? Als u de erfenis heeft geaccepteerd, bent u aansprakelijk voor deze schulden. Om erfgenamen hiertegen te beschermen, is er een wetsvoorstel ingediend.

 

Beneficiair aanvaarden
Je kunt  om verschillende redenen kiezen om een nalatenschap niet te aanvaarden. Een van deze redenen kan zijn dat u weet dat de nalatenschap van de erflater uit schulden bestaat. Voor de erfgenamen is het niet altijd duidelijk waar de nalatenschap uit bestaat. In dat geval is het altijd verstandig om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dit is een voorlopige aanvaarding van de erfenis. De definitieve aanvaarding of verwerping wordt uitgesteld tot er een overzicht is van de bezittingen en schulden van de erflater. Door deze vorm van aanvaarding voorkomt u dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent voor de eventuele schulden van de erflater.

 

Wetsvoorstel
In de praktijk blijken erfgenamen toch regelmatig met onbekende schulden van de erflater te worden geconfronteerd. Staatssecretaris Teeven wil deze erfgenamen tegemoet komen door de wet hierop aan te passen. Zijn voorstel is dat de erfgenaam die de nalatenschap heeft aanvaard en in de nalatenschap met een onbekende schuld wordt geconfronteerd (die niet meer uit de erfenis kan worden betaald) de erfenis alsnog beneficiair kan aanvaarden. Deze versoepeling is alleen van toepassing als de erfgenaam niet valt aan te rekenen dat hij met een onverwachte schuld is geconfronteerd.


Ons advies
Wij adviseren erfgenamen om een erfenis altijd beneficiair te aanvaarden. Zo voorkomt u eventuele problemen wanneer er sprake is van onverwachte schulden.