11 november 2013

Vierde nota van wijziging op het Belastingplan 2014

NL Nieuws Vierde nota van wijziging op het Belastingplan 2014

In een vierde nota van wijziging op het Belastingplan 2014 worden enkele maatregelen voorgesteld in de vastgoedbelasting voor de BES-eilanden die de meeropbrengst van het nieuwe fiscale stelstel via lastenverlichting terugsluizen.

 

Zo komt er een vrijstelling aan de voet van USD 70.000. Ook wordt de per 1 januari 2013 opgenomen investeringsfaciliteit verlengd van vijf naar tien jaar. De effectieve druk van de vastgoedbelasting wordt per 1 januari 2015 verlaagd van 0,8% naar 0,7%. Ook wordt de tijdelijk verlaagde effectieve druk in de vastgoedbelasting die in 2011 en 2012 geldt, ook toegepast in 2013 en 2014.

 

Verder wordt de overgangsregeling in de afvalstoffenbelasting aangepast. Deze per 1 januari 2012 afgeschafte belasting wordt niet heringevoerd per 1 oktober 2014 maar per 1 april 2014. Tenslotte bevat de vierde nota van wijziging een aantal wijzigingen met een technisch karakter die geen inhoudelijke betekenis hebben.