09 september 2013

Verzuimboete te late aangifte VpB door rechter gehalveerd

NL Nieuws Verzuimboete te late aangifte VpB door rechter gehalveerd

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een aan een bv opgelegde verzuimboete wegens een te late aangifte vennootschapsbelasting over 2010 verminderd van 2.460 tot 1.230 euro. De rechtbank was van oordeel dat de boete in de gegeven situatie disproportioneel was in verhouding tot de ernst van het verzuim.

 

De rechtbank nam daarbij in overweging dat zowel aan de bv als aan haar 100%-dochtervennootschap een verzuimboete van 2.460 euro was opgelegd, de boetes direct en indirect geheel drukten op het vermogen van de directeur en enig aandeelhouder (dga) van de bv en dat sprake was van een complex van handelingen (aangifte doen) die door de dga en de door hem beheerste vennootschappen gezamenlijk zijn verricht.

 

Moeder en dochter kregen nu een verzuimboete van 1.230 euro. Voor verdere clementie was geen plaats, omdat de bv al eerder te laat geweest met het indienen van haar aangifte vennootschapsbelasting.