28 mei 2013

Verzoek om verlegging inhouding loonheffingen

NL Nieuws Verzoek om verlegging inhouding loonheffingen

In paragraaf 17.1.1 (werkkostenregeling) en 16.1.1 (vrije vergoedingen en verstrekkingen) van het 'Handboek loonheffingen 2013' behandelt de Belastingdienst de verleggingsregeling voor de inhouding van de loonheffingen. Het is inmiddels bekend welke gegevens nodig zijn voor een verzoek voor het toepassen van deze regeling.

Belastingdienst: ‘U doet dit gezamenlijke verzoek van u en het buitenlandse concernonderdeel bij het belastingkantoor van het Nederlandse concernonderdeel. In het verzoek vermeldt  u de volgende gegevens:

  • naam, adres, vestigingsplaats en loonheffingennummer van het Nederlandse concernonderdeel
  • naam, adres en vestigingsplaats van het buitenlandse concernonderdeel
    Als het buitenlandse concernonderdeel een loonheffingennummer heeft, vermeldt u dit in het verzoek.
  • de gewenste ingangsdatum van de beschikking
  • of u een algemene beschikking of een beschikking voor 1 of meer specifieke werknemer(s) wilt hebben
  • als u een beschikking voor 1 of meer specifieke werknemer(s) wilt hebben: naam, adres, woonplaats en BSN/sofinummer van deze werknemer(s)


Het is niet mogelijk om een verzoek te doen voor meerdere concernonderdelen tegelijk. U moet per concernonderdeel een verzoek doen.'