28 januari 2014

Vertrouwen Nederlandse ondernemers in economie neemt toe

NL Nieuws Vertrouwen Nederlandse ondernemers in economie neemt toe

Nederland bereikt in Q4 2013 positieve score op wereldwijde balans

 

Nederlandse ondernemers hebben meer vertrouwen in de economische vooruitzichten. In navolging van Q3 in 2013 is het ondernemersvertrouwen in Q4 van 2013 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit het laatste Internationaal Business Report (IBR) van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton. Binnen de eurozone signaleert Grant Thornton ook een licht optimistische trend onder ondernemers.

 

De Nederlandse ondernemer is in Q4 van 2013 optimistischer gestemd over de economische vooruitzichten. Voor het eerst sinds juli 2011 scoort ons land positief op de optimisme- / pessimismebalans van Grant Thornton International Ltd, een kwartaalonderzoek waar 45 economieën aan deelnemen. In totaal 24% van de Nederlandse ondernemers is positief over de groeiperspectieven in 2014, ten opzichte van -14% in Q3 en -42% in Q4 van 2012. In dat laatste kwartaal bereikte ons land een dieptepunt en stond het onderaan de wereldwijde ranking.


Vertrouwen uit zich in positieve omzet- en winstverwachtingen

Ruim 44% van de ondernemers rekent in 2014 op een hogere omzet en winst, ten opzichte van 15% (omzetverwachting) en 20% (winstverwachting) in Q3 van 2013. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen ten aanzien van export nagenoeg sterk gebleven. Circa 34% van de ondernemers verwacht in 2014 goederen en/of diensten te exporteren, ten opzichte van 38% in Q3 van 2013. Ook is de ondernemer positief over investeringen, onder meer in machines (+10%). Daarentegen blijft de gemiddelde respondent pessimistisch (-2%) over werkgelegenheid.

Duitse ondernemer ziet de toekomst rooskleurig in

Op Europees niveau zijn er verschillende trends waarneembaar. Het economisch vertrouwen in Europa nam het afgelopen jaar fors toe, van -22% in Q4 2012 tot 8% in Q4 2013. Deze groei werd vooral gedreven door Duitsland, waar ondernemers de toekomst rooskleurig inzien. In een jaar tijd groeide het optimisme daar met 30% naar 51%, met positieve verwachtingen ten aanzien van omzet (51%), winst (46%) en export (26%).

Daarentegen zijn de Fransen opvallend pessimistisch over de economie (-38%), zeker in vergelijking met hun collega’s in Griekenland (-20%), Spanje (-9%) en Italië (-4%). Verwachtingen ten aanzien van omzetgroei (8%) en winst

(-4%) zijn minimaal. Volgens de onderzoekers is deze ontwikkeling nauw gerelateerd aan de problemen in Frankrijk, waaronder werkloosheid, economische stagnatie en overheidsschulden.

 

Verschuiving in wereldwijde dynamiek: G7 maakt comeback, BRIC daalt

Ook op wereldwijd niveau constateren de onderzoekers een verschuiving in economisch optimisme. De gevestigde economieën zijn in Q4 van 2013 een stuk positiever over de groeiperspectieven in 2014, terwijl de BRIC-landen kritischer zijn over de vooruitzichten. De afgelopen 12 maanden steeg het aantal optimisten in de G7 met 44% naar 28%. Deze stijging werd gedreven door positieve ontwikkelingen in Japan, het verenigd Koninkrijk en de Vernigde Staten. In diezelfde periode nam de onzekerheid in de BRIC-landen toe (22%): Brazilie (10%) en Rusland (1%) bereikten hun laagste posities sinds 2009, een gevolg van de huidige economische en politieke uitdagingen.

 

Het toenemende economisch vertrouwen in de G7 is ook waarneembaar in de groeiperspectieven ten aanzien van omzet, winst en werkgelegenheid. Ruim 49% van de ondernemers is positief over de omzetverwachtingen, ten opzichte van 31% in Q4 2012. In de BRIC-economieeen daalde dit vertrouwen met 27% naar 54%. De winstverwachtingen daalden met 28% naar 47%, terwijl ondernemers in de G7 optimistischer gestemd zijn (36%).

 

Volgens de onderzoekers tonen de cijfers aan dat de economie meer balans vertoont. Voor ondernemers vertaalt dit zich in betere groeiperspectieven.