18 februari 2014

Versobering arbeidskorting: voorkom onverwachte navordering Inkomstenbelasting

NL Nieuws Versobering arbeidskorting: voorkom onverwachte navordering Inkomstenbelasting

Doordat de arbeidskorting is versoberd, moeten uw werknemers mogelijk inkomstenbelasting bijbetalen. Licht uw werknemers alvast in om een onaangename verrassing te voorkomen.


Op de arbeidskorting wordt een korting toegepast van 4% op het inkomen boven € 40.248. Die korting is weliswaar verwerkt in de loonbelastingtabellen die u als werkgever toepast op het reguliere salaris van uw werknemers, maar als uw werknemer daarnaast extra beloningen, bijvoorbeeld een bonus of 13e maand, ontvangt, is deze korting hier niet op toegepast. Dat kan per saldo leiden tot een te hoge arbeidskorting die uw werknemer achteraf moet terugbetalen via de inkomstenbelasting.


Dit geldt ook als uw werknemer meer dan één dienstbetrekking heeft waardoor het inkomen in totaal meer bedraagt dan € 40.248. Ook dan is er teveel arbeidskorting berekend en moet uw werknemer dat terugbetalen aan de belastingdienst.

 

Het terug te betalen bedrag kan oplopen tot € 1.173! Licht uw werknemers hier daarom goed over in zodat zij niet voor een onverwachte tegenvaller komen te staan!