08 oktober 2013

Vermogende vreemdelingen: verblijfsvergunning in Nederland

NL Nieuws Vermogende vreemdelingen: verblijfsvergunning in Nederland

Vermogende vreemdelingen die een eigen vermogen hebben van EUR 1.25 miljoen en dit bedrag investeren in het Nederlandse bedrijfsleven kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.


AgentschapNL zal beoordelen of het bedrijf waarin het vermogen wordt geïnvesteerd van toegevoegde waarde is voor de Nederlandse economie.


Een accountantsverklaring is nodig waarin wordt bevestigd dat niet is gebleken dat het vermogen waarmee wordt geïnvesteerd een malafide herkomst heeft.
Deze verklaring moet zijn afgegeven door een een Nederlands accountant kantoor met een vestiging in het land van de vreemdeling.

De verblijfsvergunning zal worden verleend voor de duur van één jaar en kan worden verlengd. Deze verblijfsvergunning kan vanaf 1 oktober 2013 worden aangevraagd.

 

Lita Mannoe, Tax Director bij Grant Thornton:

''In meerdere EU landen worden dergelijke regelingen geïntroduceerd om vermogende buitenlanders/investeerders aan te trekken. Denk bijvoorbeeld aan Cyprus, Spanje en Portugal. Opvallend vinden wij dat de landen verschillende criteria aanleggen. De vraag is of een harmonisering van regels wellicht niet op zijn plaats zou zijn voor deze groep. Wij zijn zeer benieuwd naar de eerste aanvragen en hoe de regeling in de praktijk zal worden uitgevoerd door de autoriteiten. De toetsing door Agentschap NL en de verklaring van een internationale accountantskantoor zijn verklaarbaar, maar de aanvraagprocedure zal hierdoor niet eenvoudig zijn."