03 december 2013

Verhoging belasting- en invorderingsrente per 1 januari 2014?

NL Nieuws Verhoging belasting- en invorderingsrente per 1 januari 2014?

In de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling waarin wordt voorgesteld de belasting- en invorderingsrente voor de vennootschapsbelasting te koppelen aan de wettelijke rente voor handelstransacties, doch met een minimum van 8%. Voor andere belastingmiddelen is de rente gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, met een minimum van 4%. Met name voor de vennootschapsbelasting is de rentestijging zeer substantieel. De verwachting is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt. Hoe kunt u zoveel mogelijk voorkomen met de hogere rente te worden geconfronteerd?

 

Belastingjaar 2012
Voor het belastingjaar 2012 gaat de verhoging van de belastingrente in per 1 april 2014. Om de toepassing van de hogere belastingrente zoveel mogelijk te voorkomen, beveelt Grant Thornton aan de fiscus zo spoedig mogelijk te verzoeken een (gewijzigde) aanslag vast te stellen. In verband met de redelijke termijn die aan de fiscus moet worden gegeven om het verzoek tot vaststelling van een (herziene) aanslag af te handelen, dient voor het belastingjaar 2012 nog vóór de kerst actie te worden ondernomen.

 

Belastingjaar 2013

Voor het belastingjaar 2013 gaat de hogere rente gelden vanaf 1 juli 2014. Om aan de hogere renteberekening te ontkomen, kunt u het volgende doen:
- dien bij de Belastingdienst vóór 1 mei 2014 een verzoek in tot vaststelling van een voorlopige aanslag;
- dien uw aangifte 2013 in vóór 1 april 2014.

 

Contact
De wettelijke regeling rondom belasting- en invorderingsrente is complex. Het loont de moeite hier samen met uw adviseur naar te kijken. Neem direct contact op met één van onze adviseurs om te bespreken hoe de renteregeling precies voor u uitwerkt.