06 maart 2013

Vergrijpboete: BV moest weten dat btw op factuur betaald moet worden

NL Nieuws Vergrijpboete: BV moest weten dat btw op factuur betaald moet worden

Rechtbank Breda heeft geoordeeld dat een BV had moeten weten dat de btw op de factuur voor de managementwerkzaamheden betaald moest worden. Dat de dga van de BV dit niet kon vermoeden, acht de rechtbank niet aannemelijk. De vergrijpboete van 25 procent is terecht.

 

De directeur-grootaandeelhouder van de BV geeft in 2008 opdracht tot het uitschrijven van een factuur voor managementwerkzaamheden die de BV heeft verricht voor haar dochtermaatschappij. De op de factuur vermelde omzetbelasting van 10.371,76 euro voldoet de BV niet op aangifte. De inspecteur heft deze omzetbelasting na en legt een boete op van 25 procent van de nageheven belasting.

 

Volgens Rechtbank Breda had de BV moeten weten dat de btw op de factuur voor de managementwerkzaamheden betaald moest worden. Dat de dga van de BV dit niet kon vermoeden, acht de rechtbank niet aannemelijk. Ook voor een ondernemer zonder specifieke fiscale kennis is het duidelijk dat wanneer een factuur met omzetbelasting wordt opgemaakt, deze omzetbelasting moet worden aangegeven en op aangifte worden voldaan. Er is sprake van ernstig nalaten en derhalve grove schuld bij de BV. De rechtbank acht de hoogte van de boete (25 procent) redelijk. Er is geen sprake van een wanverhouding tussen de boete en het gepleegde feit.