06 juni 2013

Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met China vernieuwd

NL Nieuws Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met China vernieuwd

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft afgelopen vrijdag 31 mei in Beijing het vernieuwde verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen met China ondertekend.

 

Dit gewijzigde verdrag zal ook van toepassing zijn op het Caribische gebied van Nederland. Het is de verwachting dat het nieuwe verdrag van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2014. Alhoewel het grotendeels gebaseerd is op het OESO Model verdrag, zijn er wel enkele afwijkingen. De belangrijkste wijziging is de verlaging van het percentage bronbelasting op dividenden naar 5% in het geval de ontvangende vennootschap minimaal 25% houdt van de aandelen van de dividend betalende vennootschap.

 

Hieronder de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oude verdrag uit 1987:

 

  • Bronbelasting op dividenden van 10% naar 5% bij 25% aandeleneigendom.

  • Bronbelasting op dividenden van 0% voor dividend betaalt aan de staat of staatsbedrijven.

  • De minimum periode dat sprake is van een zogenoemde project vaste inrichting is verlengd van 6 maanden naar 12 maanden.

  • De corporate tie-breaker regel is in lijn gebracht met het OESO model, onderlinge afstemming tussen de twee staten is niet langer nodig.

  • Bronbelasting op royalty’s is verlaagd van 10% naar 6% voor royalty’s gebruikt voor uitrustingen op het gebied van nijverheid, handel en wetenschap.

  • Het nieuwe verdrag bevat niet meer een tax sparing credit, onder het vorige verdrag was deze credit 10% voor rente en 15% voor royalty’s.

  • Inkomsten ontvangen uit een dienstbetrekking aan boord van een schip of een vliegtuig mogen slechts worden belast in de staat van de werkgever en niet langer in de staat van de werknemer.

  • Nederland zal voor beloningen van bestuurders een verrekening geven in plaats van een vrijstelling.

  • Pensioenen mogen in de bronstaat worden belast indien premies in de bronstaat in aftrek zijn gebracht.

  • Uitwisseling van informatie is in lijn gebracht met de uitgebreide OESO model.

 

Klanten die vragen hebben naar aanleiding van dit bericht kunnen contact opnemen met Niels van den Akker of Onno Backx van Grant Thornton.

 

Op 27 juni organiseert Grant Thornton het evenement ‘Doing Business and Managing Risks in China’. Meer informatie op gt.nl/evenementen.

 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/05/31/nieuw-belastingverdrag-met-china-ondertekend.html