04 juli 2013

VAR webmodule is een jaar uitgesteld

NL Nieuws VAR webmodule is een jaar uitgesteld

Eerder konden wij u melden dat de afgifte van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) voor de jaren 2014 en verder door de belastingdienst in 2013 zou worden vervangen door een webmodule waarmee u als opdrachtgever en opdrachtnemer direct het oordeel van de belastingdienst over de kwalificatie van de arbeidsrelatie kunt inzien. Deze webmodule maakt integraal onderdeel uit van het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

 

Inhoudelijke beoordeling van de arbeidsrelatie, die op dit moment nog achteraf door de belastingdienst plaatsvindt, bijvoorbeeld bij een looncontrole, wordt dan dus voortaan vooraf gedaan. Opdrachtgevers worden betrokken bij de in de webmodule aangegeven feiten en omstandigheden en daarmee wellicht aansprakelijk voor belasting en premies voor zover de opdrachtgever hier beslissende invloed op heeft.

 

Vertraging
De staatssecretaris heeft echter in een kamerdebat laten weten dat de voorgestelde VAR webmodule vertraging heeft opgelopen. Deze wordt nu niet in 2013 maar waarschijnlijk in 2014 ingevoerd.

 

Heeft u vragen over de VAR, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met één van onze HR Services specialisten.