17 juli 2013

Uitvoeringspraktijk vrijgestelde beleggingsinstelling kan worden voortgezet

NL Nieuws Uitvoeringspraktijk vrijgestelde beleggingsinstelling kan worden voortgezet

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een besluit gepubliceerd dat een goedkeuring bevat vooruitlopend op wetgeving voor de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) als gevolg van de implementatie van de AIFM-richtlijn.

 

De staatssecretaris keurt goed dat bij toepassing van artikel 6a Wet VPB 1969 bestaande vbi's per 22 juli hun vbi-status niet zullen verliezen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet van 12 juni 2013, Stb. 2013, 228. De Belastingdienst kan nieuwe verzoeken om toepassing van artikel 6a Wet VPB 1969 in behandeling blijven nemen.

 

Hierbij zal het in het huidige art. 1:1 Wet op het financieel toezicht besloten collectiviteitsvereiste door de Belastingdienst op dezelfde wijze worden uitgelegd als voorheen.

Zonder dit besluit zouden de wetswijzigingen ertoe kunnen leiden dat de mogelijkheid om gebruik te maken van het vbi-regime wordt beperkt. Dat gevolg was niet beoogd.