02 april 2013

Uitgaven voor kruiden en gift aan moskee niet aftrekbaar

NL Nieuws Uitgaven voor kruiden en gift aan moskee niet aftrekbaar

Hof Amsterdam heeft beslist dat de door een man gestelde buitengewone uitgaven ter zake van ziekte (aanschaf van kruiden) en de gift aan een moskee niet in aanmerking komen bij het bepalen van zijn persoonsgebonden aftrek.

 

In zijn aangifte ib/pvv over het jaar 2008 claimt de man giftenaftrek vanwege een gift van € 2000 aan een moskee. Ook trekt hij een bedrag van € 1935 als ziektekosten af in verband met een ‘Voorschrift behandeling met kruiden'. De inspecteur staat beide aftrekposten niet toe. De man komt uiteindelijk in hoger beroep.

 

Hof Amsterdam overweegt dat tot de farmaceutische hulpmiddelen niet middelen behoren die ook kunnen worden aangewend voor andere doeleinden (bijvoorbeeld bij het bereiden van voedsel). Volgens het hof is in ieder geval ten aanzien van een groot aantal van de ‘kruiden' die in het ‘Voorschrift behandeling met kruiden' worden genoemd ook van algemene bekendheid dat die kruiden voor andere doeleinden dan als medicijn worden gebruikt. Uitgaven die de man heeft gedaan voor de aanschaf van deze kruiden komen reeds daarom niet in aanmerking als buitengewone uitgaven.

 

De door de man overlegde kwitanties kunnen niet worden aanvaard als schriftelijke bescheiden waarmee de door hem opgevoerde giften worden gestaafd. Hij is niet in het van hem verlangde bewijs geslaagd dat hij in het jaar 2008 enig bedrag aan de moskee heeft gegeven. De aftrek van € 2000 als ‘andere gift' is terecht geweigerd. Het hoger beroep is ongegrond.