19 juni 2014

Uitbetaling vakantiedagen aan nabestaanden

NL Nieuws Uitbetaling vakantiedagen aan nabestaanden

Bij overlijden van een werknemer hebben de nabestaanden recht op een financiële vergoeding voor de niet-opgenomen vakantiedagen. Dit blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een zaak betreffende een weduwe van een Duitse werknemer die nog 140,5 niet genoten vakantiedagen had openstaan bij een Duitse werkgever.

 

Het recht op uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen als de arbeidsovereenkomst eindigt, mag niet afhankelijk worden gesteld van een voorafgaand verzoek van de werknemer, aldus het Europese Hof. Komt de werknemer te overlijden dan komt het recht op uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen niet te vervallen, maar wordt deze aanspraak overgedragen aan de nabestaanden. Het overlijden van een werknemer zou anders met zich meebrengen dat een werkgever bevoordeeld zou worden door het overlijden van een werknemer.

 

Duidelijke uitspraak
De vraag of niet-genoten vakantiedagen bij overlijden aan nabestaanden moeten worden uitbetaald is in Nederland meermaals in lagere rechtspraak aan bod gekomen, waarbij de uitkomsten wisselend waren. De uitspraak van het Europese Hof biedt dus meer duidelijkheid voor de praktijk. Naast de uitbetaling van een wettelijke overlijdensuitkering van één maandsalaris, hebben de nabestaanden dus ook recht op een financiële vergoeding voor de niet-genoten vakantiedagen.