11 juli 2013

Tweede subsidietender Biodiversiteit en Bedrijfsleven

NL Nieuws Tweede subsidietender Biodiversiteit en Bedrijfsleven

De tweede tender van de subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven is open. Sinds 1 juli kunnen ondernemingen hun aanvraag indienen. In totaal is 4 miljoen euro subsidie beschikbaar; op 15 juli is er een voorlichtingsbijeenkomst bij Agentschap NL in Zwolle.

 

De subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven richt zich op ondernemingen die behoud van biodiversiteit en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering. Met de subsidie kunnen ondernemingen (pilot-)projecten uitvoeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Een praktische toepassing is altijd onderdeel van het project. Projecten die alleen onderzoek doen komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

'No net loss'

Een project komt in aanmerking voor subsidie wanneer het zich richt op het verduurzamen van de bedrijfsvoering en de strategie van een onderneming. Ambitie hierbij is biodiversiteitneutraal te zijn (‘no net loss'). Dat betekent dat de opgetelde activiteiten van een bedrijf geen negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit en ecosystemen.

 

Initiatiefnemers

De regeling is een initiatief van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE). In 2012 sloot het Rijk hiervoor een Green Deal met het platform. Het ministerie van Economische Zaken heeft budget beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling. De uitvoering is in handen van Agentschap NL.

 

Subsidie aanvragen

Informatie over de regeling en het indienen van een subsidieaanvraag is te vinden op de pagina's Subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven op de website van Agentschap NL. Geïnteresseerden zijn ook welkom op de voorlichtingsbijeenkomst op maandag 15 juli bij Agentschap NL in Zwolle.

 

Informatie over impact

Wie (nog) geen concreet project heeft, maar wel informatie wil over de impact van zijn bedrijf op de biodiversiteit, kan contact opnemen met de Helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit.