06 maart 2014

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel nieuwe arbeids- en ontslagrecht

NL Nieuws Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel nieuwe arbeids- en ontslagrecht

De Tweede Kamer heeft op 18 februari 2014 de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Een belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel betreft het aanpassen van de zogenoemde ketenregeling en het ontslagrecht. Zodra de Eerste Kamer haar goedkeuring heeft verleend, wordt een mijlpaal op het gebied van het arbeidsrecht bereikt.

 

Fases
De beoogde wijzigingen treden gefaseerd in werking vanaf 1 juli 2014 tot aan 1 juli 2016. De verschillende fases vindt u op onze themapagina op onze website. Hier vindt u tips en adviezen.

 

Wijzigingen op oorspronkelijke plannen
Op de eerder gecommuniceerde plannen heeft de Tweede Kamer een aantal veranderingen aangebracht. Deze zetten we hier voor u op een rij.

  1. De maatregelen om flexwerkers al na twee jaar een vaste baan te geven, wordt uitgesteld tot
    1 juli 2015. In het wetsvoorstel wordt de zogenoemde ketenregeling aangescherpt door de duur van de ketenregeling te bekorten naar 2 jaar en de tussenpozen tussen twee tijdelijke contracten te verlengen naar 6 maanden.
  2. Ten aanzien van de transitievergoeding is afgesproken dat werkgevers die een slechte financiële positie hebben en minder dan 25 werknemers in dienst hebben, bij het berekenen van de transitievergoeding alleen de dienstjaren na 1 mei 2013 hoeven mee te tellen. Deze regeling is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2020.
  3. Er wordt een wettelijke scholingsverplichting opgenomen ten gunste van de werknemer. De werkgever moet de werknemer in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn of haar functie.
  4. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd een algemene herplaatsingsverplichting opgelegd aan de werkgever. De Tweede Kamer vindt een verplichting voor de werkgever om te werken aan herplaatsing onwenselijk wanneer het ontslag aan de werknemer te wijten is. Het wetsvoorstel is daarom op dit gewijzigd.
  5. De werkgever is verplicht de werknemer schriftelijk te wijzen op de bedenktermijn van 14 dagen indien een beëindigingsovereenkomst wordt gesloten of wanneer de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging. Indien de werkgever dit verzuimt, wordt de bedenktermijn verlengd naar 3 weken. Dit was 1 maand.

Ons advies
Wij adviseren werkgevers en HR-adviseurs om tijdig te anticiperen op de voorgestelde wijzingen van het nieuwe arbeids- en ontslagrecht. Pas uw arbeidscontracten en uw personeelsbeleid aan op de aanstaande wijzigingen.