28 mei 2013

Toepassen nieuwe sectorpremie bij gewijzigde sectorindeling

NL Nieuws Toepassen nieuwe sectorpremie bij gewijzigde sectorindeling

In paragraaf 5.1.1 van het 'Handboek Loonheffingen 2013' staat onder de 'Let op!' dat bij een nieuwe sectorindeling in de loop van het jaar het nieuwe premiepercentage pas ingaat op 1 januari van het volgende jaar. Deze regeling is aangepast, zo laat de Belastingdienst weten.

‘U past het nieuwe premiepercentage toe vanaf de datum die in de beschikking met de nieuwe sectorindeling staat,' aldus de fiscus.