17 februari 2014

TK neemt goedkeuringswetvoorstel belastingverdrag met China aan

NL Nieuws TK neemt goedkeuringswetvoorstel belastingverdrag met China aan

Op donderdag 13 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het goedkeuringswetsvoorstel bij het belastingverdrag met China als hamerstuk aangenomen. Het verdrag geeft regels die aanwijzen welke staat bevoegd is om belasting te heffen van het inkomen van inwoners van één of beider staten. Dit om dubbele belasting te voorkomen.

 

Daarnaast regelt het verdrag de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens. De meest wezenlijke wijzigingen ten opzichte van het huidige verdrag met China betreffen onder andere de duur van activiteiten relevant voor het constateren van een vaste inrichting bij constructiewerkzaamheden, het opnemen van een 5% tarief voor bronbelasting op deelnemingsdividenden, specifiekere bepalingen over vervreemdingswinsten met betrekking tot aandelen en een heffingsrecht voor de bronstaat voor particuliere pensioenen. De tax sparing credit uit het huidige verdrag is vervallen.