26 november 2013

Tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving

NL Nieuws Tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving

Investeert u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u die bedrijfsmiddelen in 2013 willekeurig afschrijven. Welke regels en uitzonderingen gelden er?

 

Regels
Voor deze regeling van willekeurige afschrijving geldt dat als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, de willekeurige afschrijving wordt beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald. Als u hierdoor in een boekjaar waarin de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 valt niet willekeurig kunt afschrijven, is er daarna geen mogelijkheid meer voor willekeurige afschrijving.
Hierbij gelden de volgende regels:

  • u mag maximaal 50 procent willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u 'normaal' af;
  • de willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde periode valt;
  • u moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen.

 

Uitzonderingen
Willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop u niet willekeurig kunt afschrijven zijn:

  • gebouwen en woonschepen; 
  • bromfietsen en motorrijwielen; 
  • personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s); 
  • dieren; 
  • wegen, paden, bruggen, tunnels en dergelijke;
  • immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen).

 

 

Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u ook niet willekeurig afschrijven. Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u echter wel willekeurig afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.