18 juli 2013

Tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving

NL Nieuws Tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving

Investeert u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u die bedrijfsmiddelen in 2013 willekeurig afschrijven.


Voor deze regeling van willekeurige afschrijving geldt dat als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, de willekeurige afschrijving wordt beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald. Als u hierdoor in een boekjaar waarin de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 valt niet willekeurig kunt afschrijven, is er daarna geen mogelijkheid meer voor willekeurige afschrijving.


Hierbij gelden de volgende regels:

  • U mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u 'normaal' af.
  • De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde periode valt.
  • U moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen.


Uitgezonderde bedrijfsmiddelen
Willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop u niet willekeurig kunt afschrijven, zijn:

  • gebouwen en woonschepen
  • bromfietsen en motorrijwielen
  • personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s)
  • dieren
  • wegen, paden, bruggen, tunnels en dergelijke
  • immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen)

Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u ook niet willekeurig afschrijven. Maar bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u wel willekeurig afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.


Voorbeelden / cases vindt u op de site van De Belastingdienst. Voor meer informatie neemt u contact op met een van onze adviseurs.