01 maart 2013

Tijdelijk laag btw-tarief op verbouwing van woningen

NL Nieuws Tijdelijk laag btw-tarief op verbouwing van woningen

Als u uw woning van minimaal twee jaar oud wilt renoveren of herstellen, dan geldt tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014 een verlaagd btw-tarief van 6 procent (in plaats van 21 procent). Deze regeling komt sterk overeen met de eerdere btw-verlaging op verbouwingen en is wederom alleen van toepassing op het arbeidsloon en niet op de materialen.

 

Hier en daar zijn de regels wat versoepeld, zodat het verlaagde tarief ruimer mag worden toegepast. We zetten de belangrijkste voorwaarden voor u op een rijtje.

 

Renovatie en herstel

Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden in dit verband verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheid gebruikte materialen. Ook bij het aanbrengen van goederen in of aan een woning, zoals het vervanging van een keuken of cv-installatie, kan over de verrichte arbeid het verlaagde tarief worden toegepast.

 

Moment van tariefbepaling

Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014. Dit betekent dat als er deelfacturen worden uitgereikt in de periode van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014, terwijl de werkzaamheden worden afgerond in maart 2014, het algemene btw-tarief van toepassing is op al die deelfacturen. Indien er vóór 1 maart 2013 deelfacturen met toepassing van het algemene btw-tarief zijn uitgereikt en de werkzaamheden worden afgerond in de periode ná 28 februari 2013 tot 1 maart 2014, dan dient op de definitieve factuur het verlaagde btw-tarief te worden toegepast.

 

Specifieke goedkeuringen

Ten opzichte van de eerdere regeling geldt het verlaagde tarief nu ook voor:

  • het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden;
  • de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Hierbij valt te denken aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen;
  • de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen. De levering van bloemen en planten was overigens al belast tegen het verlaagde tarief.


Ondanks de aanwijzingen die de Belastingdienst geeft, kan het toch nog lastig zijn om te bepalen of deze regeling in uw situatie van toepassing is.