09 april 2013

Terugwerkende kracht aan verzoek ontheffing administratieve verplichtingen KOR

NL Nieuws Terugwerkende kracht aan verzoek ontheffing administratieve verplichtingen KOR

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een besluit gepubliceerd met daarin een goedkeuring voor startende (kleine) ondernemers. De  inspecteur zal aan het verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen terugwerkende kracht verlenen tot de dag waarop het verzoek is ingediend. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.

Kleine ondernemersregeling
De zogenoemde kleine ondernemersregeling houdt in dat een ondernemer, die in een kalenderjaar minder dan 1.883 euro btw verschuldigd is, in aanmerking komt voor een vermindering van btw (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting 1968).

 
Voorwaarden
Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan om ontheffing van administratieve verplichtingen te krijgen met terugwerkende kracht tot de dag van indiening van een verzoek daartoe:

  • u moet aannemelijk maken dat u na toepassing van artikel 25, eerste lid, van de wet over het jaar waarin u het verzoek indient geen btw hoeft te voldoen;
  • u heeft over het jaar waarin u het verzoek indient geen melding gemaakt van btw op de door u uitgereikte facturen; 
  • u maakt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen aanspraak op teruggaaf van btw en heeft dat ook niet gedaan.

 

Ook bevat het besluit een goedkeuring voor het verlenen van terugwerkende kracht inzake het verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen voor commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders.